Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija, Jelgavas nodaļa

Filozofu 69, Jelgava, LV-3008, Латвия

63023232